TK & PG Khalifah

Sekilas tentang Khalifah (FAQ)

* Semua transaksi melalui rekening a.n. Ippho D. Santosa.
* Tersedia pula konsep master (mitra menguasai satu wilayah).